MD tours

Prohlídka města Český Krumlov pro děti

PROHLÍDKY MĚSTA PRO DĚTI (V DOPROVODU DOSPĚLÉHO), PRO RODINY S DĚTMI APOD.

 

 Prohlídka Krumlova s modrou zámeckou paní :o)

 1. „KRUMLOVSKÉ POVĚSTI“ - strašně strašidelná prohlídka pro malé nezbedy

Určitě jste už slyšeli, že v Krumlově straší… město s tak dlouhou historií musí mít i svá strašidla. Jak vypadají? Proč tam jsou? Přinášejí nám nějaký vzkaz? To vše do dozvíme během prohlídky města. 

- během prohlídky budeme ve městě hledat domy, ke kterým se    pojí nějaká pověst - vydáme se tedy hledat strašidla...

- děti dostanou návod, jak mají k jednotlivým domům dojít, na každém stanovišti si povíme příběh, který se tam odehrál, prohlédneme si jednotlivé postavy z příběhu a vymyslíme, jaké poselství nám strašidla přinášejí

- na některých stanovištích děti plní různé úkoly, případně kreslí, dostávají razítka za splněné úkoly apod.

- vhodné pro děti od cca 6 let, znalost čtení a psaní není nutná (pracovní listy mohou vyplňovat rodiče)

Začátek – na náměstí u kašny

Konec - na ostrově u mlýnského náhonu

Délka prohlídky cca 60 minut

Cena: 1200,-- Kč/skupinu

 

2. „KRUMLOVSKÝ ZVĚŘINEC“

Víte, že Český Krumlov je plný zvířat? Ani ne tak živých, jako těch namalovaných... Prohlídka města zaměřená na heraldická zvířata, pověsti o zvířatech a šlechtických rodech z Českého Krumlova

- putování městem za zvířaty, která najdeme v erbech a v nástěnných malbách

- děti dostanou návod, jak jednotlivá zvířata najít

- na jednotlivých stanovištích si povíme, jaké pověsti a příběhy se s těmito zvířaty pojí

- během celé cesty luštíme tajenku a dozvíme se, jak se do Krumlova dostali medvědi

- vhodné pro děti od cca 8 let (menším dětem mohou tajenku vyluštit rodiče)

Začátek – na náměstí u kašny

Konec – na 1. zámeckém nádvoří

Délka prohlídky cca 60 minut

Cena: 1200,-- Kč /skupinu

 

Prohlídky je možné uzpůsobit dětem různých věkových kategorií (v objednávce, prosím, uveďte věk dětí, pro které má být určena).

V letních měsících je na objednávku možné udělat prohlídku s průvodcem v historickém kostýmu (provede vás pacholek Janek, komorná Johana, pradlena Madlena, hraběnka Kateřina nebo tovaryš Antonio…)

 

 

 

 

 

print